Biologer Crna Gora

Nova Biologer zajednica je počela sa radom u Crnoj Gori na biologer.me. Sve je krenulo kao projekat Raford fondacije za male grantove kojim želimo da kartiramo invazivne vrste biljaka Crne Gore. Bojana Mijović i organizacija Parkovi Dinarida vode ovaj projekat i sjajnos u nas ugostili u Podgorici tokom nekoliko majskih dana! Ovo je bilo lepo ponovno okupljanje Biologer porodice iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, gde smo ujedno imali prilike da diskutujemo o biodiverzitetu, prikupljanju podataka i upotrebi takvih podataka, ali i da stavimo na papir neke nove ideje za budućnost. Na kraju smo uspeli da napravimo malu terensku turu do Lovćena i da se pljusnemo u more pred polazak kući!

Parkovi Dinarida Raford fondacija za male grantove

Želimo i da vas pozovemo da širite vest i da se priključite prikupljanju podataka o biodiverzitetu Crne Gore. I za kraj, ono najvažnije, pokušajte da prikupite što više podataka o invazivnim vrstama biljaka koje žive u ovoj zemlji, čime ćete pomoći Bojani da tema njenog doktorata bude još bolja.

Uvodno predavanje  Orchis quadripunctata  Diskusija sa lokalnim zajednicama

Callophrys rubi  Svi mi! :)  Porodaedalea pini

Vrste: Orchis quadripunctata, Callophrys rubi i Porodaedalea pini