Финансијска подршка

Развој Биологер платформе је првобитно подржан од стране Рафорд фондације за мале пројекте, кроз пројекте бр. 20507-B и 24652-B.

Рафорд (лого)

Даљи развој апликације је финансијски подржала фондација МАВА кроз пројекат „Очување биодиверзитета на кречњацима Динарског лука“, који је реализовала Удруга Hyla. Развој софтвера за овај пројекат је предводило Биолошко друштво „Др Сава Петровић“.

Мава (лого) Hyla (лого) БД Др Сава Петровић (лого)

Рад Милоша Поповића је подржан кроз фондове Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекте бр. 173025, 451-03-68/2020-14/200124 и 451-03-9/2021-14/200124, преко Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу. Рад Ане Голубовић је подржан кроз фондове Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. 173043, преко Биолошког факултета, Универзитета у Београду.

Министарство науке (лого) Природно-математички факултет (лого) Биолошки факултет (лого)

Покретање Биологер заједнице у Босни и Херцеговини и развој iOS апликације је финансијски подржао Фонда за заштиту околиша федерације Босне и Херцеговине кроз пројекат „Биологер – онлајн база података о биодиверзитету БиХ“, који је предводило удружење BIO.LOG.

Фонд околиша (лого) Bio.log (лого)

Развој читаве софтверске платформе је настављен кроз пројекат „Еко-мрежа за будућност Србије“, као део програма ЕКО-СИСТЕМ који воде Млади истраживачи Србије, а који финансијски подржава Шветска амбасада.

Екосистем (лого) Young Researchers of Serbia (logo) Шветска (лого)

Платформу BirdLoger је развило Друштво за заштиту и проучавање птица Србије. Сервер за базе података је обезбедила СББ фондација и на њој се налазе BirdLoger и Биологер таксономска база.

ДЗППС (лого) СББ (лого)