Царство: Plantae
Тип: Pinophyta
Класа: Pinopsida
Ред: Pinales
Фамилија: Pinaceae
Род: Pinus
Врста: Pinus nigra
Дрво до 50 m висине, јајасте, у старости – нарочито на стеновитим местима – широко засвођене крошње, готово хоризонтално заравњеног врха. Старија стабла су склона да изгубе доње гране. Кора плочасто распуцала и веома дебела, тамнобраон, касније тамносива. Иглице (четине) тамнозелене, до 18 cm дуге, расту у пару. Цвета V-VI.
       Паласов бор (понекад га зову и Турски) је пионирска врста сувих, каменитих планина. Реликтна је и ендемична подврста бора, распрострањена острвасто у Румунији, југоисточној Србији, Македонији, Бугарској и Турској (var. caramanica) – српски назив "кримски" је значи, погрешан. У Србији званично се води само једна позната популација, на планини Црноок (Јарешник). Издвојену популацију у Румунији су – због сличности – прво погрешно описали као приморски бор (Pinus pinaster) и такође још у 19. веку под именом Pinus laricio што је синоним за другу подврсту црног бора. Морфолошке разлике са типским црним бором уочљиве су само за квалификоване ботаничаре, што додатно отежава и чињеница да постоји извесно преклапање популације се другим подврстама, па се јављају бројни прелазни облици (Шилић, 1988).
       Међународни статус угрожености: VU (Vulnerable – A1, 2 B2 E2 F2 G2 1 L2). Европски статус врсте: Annex 1 BDA (Директива о стаништима – SAC 9530). Балканско-анадолијски је флорни елемент и стеноендем.

Законска заштита

Строго заштићена (РС)
Број налаза по MGRS 10k пољу
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури