Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Милош Поповић 29440
2 Ivan Tot 16519
3 Mihailo Vujić 4090
4 Dejan Stojanović 4068
5 Аца Ђурђевић 3752
6 Vasa Pavković 3567
7 Slobodan Ivkovic 3365
8 Rudi Verovnik 3282
9 Слободан Стевчић 2409
10 Miroslav Miljević 2284
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Милош Поповић 1461
2 Jozef Dozsai 509
3 Slobodan Ivkovic 290
4 Srđan Stanojević 240
5 Jelena Šeat 170
6 Ана Голубовић 145
7 Аца Ђурђевић 115
8 Ivan Tot 105
9 Irena Raca 86
10 Marko Maričić 55
Број налаза по групама
Група Број налаза
Водоземци и гмизавци
Змије 633
Гуштери 1700
Корњаче 911
Жабе 982
Репати водоземци 171
Инсекти
Дневни лептири 94641
Вилински коњици 4034
Стенице 680
Правокрилци 4493
Ракови
Ракови 146
Гљиве
Гљиве мешинарке 95
Више гљиве 1065
Зигомицети 3
Хитридомикоти 0
Хромисти 0
Праживотиње 8
Биљке
Маховине 25
Пречице 1
Раставићи 18
Папрати 66
Голосеменице 39
Скривеносеменице 3123
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2020 16
2019 20602
2018 25292
2017 6307
2016 9056
2015 9390
2014 6287
2013 4181
2012 5035
2011 4406