Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Милош Поповић 34598
2 Ivan Tot 19651
3 Иван Меденица 18015
4 Mihailo Vujić 5828
5 Аца Ђурђевић 4667
6 Miroslav Miljević 4285
7 Rudi Verovnik 4235
8 Dejan Stojanović 4068
9 Zoran Gavrilović 3976
10 Vasa Pavković 3567
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Милош Поповић 2114
2 Jozef Dozsai 1181
3 Srđan Stanojević 362
4 Slobodan Ivkovic 344
5 Иван Меденица 322
6 Irena Raca 243
7 Jelena Šeat 195
8 Аца Ђурђевић 158
9 Ана Голубовић 154
10 Ivan Tot 108
Број налаза по групама
Група Број налаза
Кичмењаци
Змије 871
Гуштери 2243
Корњаче 1074
Жабе 1160
Репати водоземци 235
Птице 19973
Инсекти
Дневни лептири 122103
Вилински коњици 4453
Стенице 1100
Правокрилци 4673
Ноћни лептири 1925
Ракови
Ракови 152
Гљиве
Гљиве мешинарке 121
Више гљиве 1387
Зигомицети 3
Хитридомикоти 0
Хромисти 0
Праживотиње 10
Биљке
Маховине 34
Пречице 1
Раставићи 23
Папрати 101
Голосеменице 77
Скривеносеменице 7108
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2020 21222
2019 22439
2018 28397
2017 12116
2016 14226
2015 11553
2014 8689
2013 5920
2012 7254
2011 7018