Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Милош Поповић 36010
2 Ivan Tot 19702
3 Иван Меденица 18017
4 Denis Ćoso 14184
5 Mihailo Vujić 5828
6 Jozef Dozsai 5470
7 Miroslav Miljević 5247
8 Аца Ђурђевић 4749
9 Zoran Gavrilović 4288
10 Rudi Verovnik 4236
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Милош Поповић 2255
2 Jozef Dozsai 2148
3 Иван Меденица 540
4 Srđan Stanojević 530
5 Slobodan Ivkovic 347
6 Jelena Šeat 291
7 Irena Raca 234
8 Denis Ćoso 190
9 Аца Ђурђевић 169
10 Ана Голубовић 153
Број налаза по групама
Група Број налаза
Кичмењаци
Змије 936
Гуштери 2433
Корњаче 1103
Жабе 1275
Репати водоземци 280
Птице 24392
Инсекти
Дневни лептири 136819
Вилински коњици 4560
Стенице 2728
Правокрилци 4935
Ноћни лептири 3309
Тврдокрилци 6262
Ракови
Ракови 143
Гљиве
Гљиве мешинарке 119
Више гљиве 1665
Зигомицети 3
Хитридомикоти 0
Хромисти 0
Праживотиње 15
Лишаји 42
Биљке
Маховине 92
Пречице 1
Раставићи 26
Папрати 130
Голосеменице 130
Скривеносеменице 8848
Пршљенчице (харе) 1
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2021 5386
2020 25116
2019 23560
2018 33780
2017 15406
2016 15760
2015 12075
2014 9031
2013 6093
2012 7620