Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Милош Поповић 34481
2 Ivan Tot 19181
3 Иван Меденица 17958
4 Mihailo Vujić 5617
5 Аца Ђурђевић 4575
6 Miroslav Miljević 4285
7 Rudi Verovnik 4235
8 Dejan Stojanović 4068
9 Zoran Gavrilović 3924
10 Vasa Pavković 3567
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Милош Поповић 2074
2 Jozef Dozsai 1058
3 Srđan Stanojević 327
4 Slobodan Ivkovic 310
5 Иван Меденица 299
6 Irena Raca 200
7 Jelena Šeat 195
8 Ана Голубовић 155
9 Аца Ђурђевић 115
10 Ivan Tot 108
Број налаза по групама
Група Број налаза
Кичмењаци
Змије 818
Гуштери 2163
Корњаче 1071
Жабе 1204
Репати водоземци 221
Птице 19446
Инсекти
Дневни лептири 120104
Вилински коњици 4406
Стенице 985
Правокрилци 4613
Ноћни лептири 1813
Ракови
Ракови 151
Гљиве
Гљиве мешинарке 118
Више гљиве 1316
Зигомицети 3
Хитридомикоти 0
Хромисти 0
Праживотиње 9
Биљке
Маховине 33
Пречице 1
Раставићи 23
Папрати 94
Голосеменице 70
Скривеносеменице 6745
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2020 17918
2019 22389
2018 28357
2017 12018
2016 14221
2015 11497
2014 8681
2013 5911
2012 7253
2011 7016