Локална заједница

Назив локалне заједнице: Biologer.org.
Држава: Србија.
Адреса: https://biologer.org.

Администратори су лица која управљају базом података, имају увид у све податке у оквиру локалне Биологер платформе и задужени су за целокупну организацију Локалне заједнице. Почетни тим Администратора одобрава Пројектни тим приликом покретања нове Локалне заједнице. Нови Администратори се обично бирају из редова Уредника, за шта је неопходна сагласност 2/3 постојећих Администратора. Администратори имају право да располажу свим подацима и да доносе одлуке о њиховом коришћењу (у складу са лиценцама које изаберу Корисници).

Администратори Локалне заједнице „Biologer.org“ су:

 • Nenad Živanović
 • Ана Голубовић
 • Милош Поповић

Уредници су таксономски експерти за одређене групе организама који прегледају пристигле податке, одобравају их, по потреби коригују или проглашавају немогућим за идентификацију. Уредници су експерти са дугогодишњим искуством у теренском раду и доказаним познавањем одређених група организама. Уреднике таксономских група у свакој Локалној заједници бирају Администратори из редова Корисника. Додавање нових Уредника мора прихватити 2/3 постојећих Уредника одређене таксономске групе, као и 2/3 Администратора. Уредници имају право да располажу подацима над којима су надлежни, и да доносе одлуке о њиховом коришћењу (у складу са лиценцама које изаберу Корисници).

Уређивачки тим Локалне заједнице „Biologer.org“ се састоји од 20 људи који покривају 13 таксономских група, и тo:

 • Anita Sucic - Otidae
 • Boris Brdaric - Otidae
 • Branislav Dimitrov - Decapoda
 • David Grabovac - Lepidoptera, Otidae
 • Dejan Stojanović - Basidiomycota
 • Dragiša Savić - Ascomycota
 • Dušan Sadiković - Basidiomycota
 • Irena Raca - Plantae
 • Ivan Tot - Lepidoptera
 • Jelena Šeat - Heteroptera
 • Jozef Dozsai - Plantae
 • Maja Jovanović - Plantae
 • Marko Maričić - Amphibia, Reptilia
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Rudi Verovnik - Lepidoptera
 • Slobodan Ivkovic - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Ана Голубовић - Amphibia, Reptilia
 • Аца Ђурђевић - Odonata
 • Милош Поповић - Lepidoptera

Корисници су сви чланови Локалне заједнице, а статус Корисника се стиче приликом регистрације на веб платформу. У Кориснике се убрајају и Уредници и Администратори. Корисници чине Биологер заједницу и њиховим залагањем долазимо до вредних података о распрострањењу таксона на одређеном географском подручју.

Биологер заједница „Biologer.org“ броји 295 Корисника, који су прикупили 90491 података о нашој биолошкој разноврсности.