Развој подржали

Организације и фондације које су финансијски подржале развој пројекта Биологер

Rufford

Развој апликације је покренут средствима фондације Рафорд, мали грантови, преко пројекта бр. 20507-B и 24652-B.

Mava фондација
Удружење Hyla
Биолошко друштво "Др Сава Петровић"

Даљи развој апликације подржан је средствима фондације МАВА преко „Пројекта заштите биодиверзитета на кречњацима Динарског масива“, који реализује удружење Хила. Развој софтвера за потребе пројекта спроводи Биолошко друштво „Др Сава Петровић“.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Рад Милоша Поповића подржан је средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. 173025, преко Департмана за биологију и екологиjу, Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу.

Рад Ане Голубовић подржан је средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. 173043, преко Биолошког факултета, Универзитета у Београду.

Појединци који су допринели развоју пројекта Биологер

Милош Поповић – Вођа пројекта, организација портала и података, графички дизајн.
Ана Голубовић – Организација портала.
Ненад Живановић – Софтверско решење за Биологер платформу.
Марко Николић – Легислатива Биологер заједнице.
Бранко Јовановић – Развој Андроид апликације.