Делимично отворена лиценца

Лиценца за податке са ограниченим географским приказом

Ова лиценца ближе одређује правила и услове коришћења података из Биологер базе података, са “ограниченим приказом”. Подаци се приказују на мапи у виду квадрата величине 10×10 km.

Основа ове лиценце је Кријејтив комонс лиценца, ауторство-некомерцијално-делити под истим условима (CC BY-NC-SA 4.0). То значи да је дозвољено дељење података са ограниченим приказом од стране трећих лица, под условима наведеним у Кријејтив комонс лиценци.

Разлика у односу на потпуно отворене податке се једино огледа у прецизности приказа географске локације налаза. Ограничени приказ података омогућава приказ локације у виду квадрата величине 10×10 km, без могућности приказа прецизније локације другим корисницима базе. Остали подаци који су достављени уз налаз ће бити приказани у целости. Ово се односи како на приказ података у Биологеру, тако и на податке који су доступни за извоз из базе.

Избором ове лиценце аутори задржавају сва права на употребу прецизне локације налаза. Администратори Биологера и таксономски експерти задржавају право на употребу података унетих под овом лиценцом и то за потребе израде докумената од националног значаја (Црвене књиге, Црвене листе и сл.), као и за потребе статистичке обраде података (нпр. зарад заштите и очувања таксона и њихових станишта), али без објављивања тачне локације изворног податка. У случају да постоји потреба да се локација изворног податка који је забележен под овом лиценцом објави, администратори Биологера и таксономски експерти морају то учинити уз сагласност аутора податка.