Царство: Animalia
Тип: Arthropoda
Класа: Insecta
Ред: Lepidoptera
Надфамилија: Papilionoidea
Фамилија: Papilionidae
Род: Papilio
Опис: Ластин репак је један од најпознатијих дневних лептира Европe. Најсличнији му је пругасти једрилац, који се чешће среће у овом делу Европе. Ипак, ластин репак се једноставно разликује већ у лету, по интензивније жутој нијанси крила. Из близа су разлике у изгледу крила уочљивије, те га је готово немогуће помешати са сродним лептирима.
Екологија: Није претерано избирљив по питању станишта, али се најчешће налази на кречњачким камењарима. Залази и близу људских насеља пошто се његове гусенице често развијају на гајеној мирођији. Биљаке хранитељке гусеница су многобројне, припадају родовима Aegopodium, Anethus, Angelica, Bupleurum, Carum, Daucus, Dictamnus, Festula, Foenicurum, Peucedanum, Pimpinella, Ruta, Seseli, Silaum,… Мужјаци се често групишу у великом броју на врховима брда и планина.
Распрострањеност: Насељава највећи део Европе, Азије и Северне Америке, као и Северну Африку. У Србији се среће свуда, али се ретко виђа велики број јединки.

Црвене листе

Србија LC

Законска заштита

Строго заштићена (РС)
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
33TVM14 1 1
33TXK75 3 1
33TYH28 1 1
33TYJ20 1 1
33TYJ28 1 1
33TYJ31 1 1
33TYK24 1 1
34TBN90 2 1
34TBP62 2
34TBP85 1 1
34TBP95 5 1
34TCM28 1 1
34TCM36 1 1
34TCM54 1 1
34TCN50 8 1
34TCN98 1
34TCN99 3
34TCP04 1 1
34TCP66 3 1
34TCP75 2 1
34TCP76 5 1
34TCP78 1 1
34TCP79 13 1
34TCP84 1 1
34TCP85 2 1
34TCP86 1
34TCP87 1 1
34TCP88 8 1
34TCP89 6 1
34TCP90 1 1
34TCP94 2
34TCP95 1 1
34TCP97 6 1
34TCP98 5 1
34TCP99 4 1
34TCQ47 1 1
34TCQ51 1 1
34TCQ60 5 1
34TCQ63 1
34TCQ70 3 1
34TCQ72 3
34TCQ73 1
34TCQ74 1
34TCQ75 3
34TCQ77 24 1
34TCQ83 5
34TCQ87 25 1
34TCQ88 2
34TCQ95 2
34TCQ96 3
34TCQ97 5
34TCQ98 15 1
34TCR36 1 1
34TCR38 1 1
34TCR42 1
34TCR43 1 1
34TCR44 2 1
34TCR45 2 1
34TCR46 2 1
34TCR47 1 1
34TCR48 3
34TCR51 3
34TCR52 3
34TCR53 3 1
34TCR54 5 1
34TCR55 4 1
34TCR57 1
34TCR58 3
34TCR61 21
34TCR62 7
34TCR63 1 1
34TCR64 1 1
34TCR66 1
34TCR68 1
34TCR71 25
34TCR79 1 1
34TCR80 2
34TCR81 7
34TCR87 1
34TCR90 5 1
34TCR91 1
34TCR97 1
34TCR98 1
34TCS56 1
34TCS80 2
34TCS90 9
34TCS91 22 1
34TCT51 1
34TDL68 1 1
34TDL83 13 1
34TDL84 1 1
34TDL85 1
34TDL92 2
34TDM48 2 1
34TDM61 1 1
34TDM63 1 1
34TDM67 4 1
34TDM68 1 1
34TDM70 1
34TDM73 1 1
34TDM74 2 1
34TDM77 1 1
34TDM83 1 1
34TDM84 1 1
34TDM86 2 1
34TDM96 2 1
34TDM97 3 1
34TDN00 2 1
34TDN08 3
34TDN09 5
34TDN19 1
34TDN21 3 1
34TDN22 2 1
34TDN27 2
34TDN31 4 1
34TDN32 1 1
34TDN36 1 1
34TDN40 2 1
34TDN44 5
34TDN53 2 1
34TDN54 3
34TDN55 2
34TDN57 1
34TDN60 7 1
34TDN67 1
34TDN68 3
34TDN69 9
34TDN77 4 1
34TDN79 1 1
34TDN84 1 1
34TDN86 3 1
34TDN89 9 1
34TDP01 2 1
34TDP05 2 1
34TDP07 2
34TDP08 5 1
34TDP09 8 1
34TDP12 1
34TDP14 1
34TDP17 1 1
34TDP18 5 1
34TDP19 10 1
34TDP20 2
34TDP22 6 1
34TDP26 1
34TDP27 4
34TDP28 5 1
34TDP29 1 1
34TDP35 2 1
34TDP36 48 1
34TDP37 4
34TDP38 16 1
34TDP40 1 1
34TDP44 1
34TDP46 2
34TDP47 5
34TDP48 2
34TDP53 1
34TDP56 1
34TDP57 38
34TDP58 2
34TDP59 2
34TDP62 1
34TDP67 2
34TDP68 11
34TDP69 2 1
34TDP72 2 1
34TDP73 3
34TDP78 2 1
34TDP80 1
34TDP82 2 1
34TDP83 2 1
34TDP87 1 1
34TDP91 2 1
34TDP93 3 1
34TDP96 4 1
34TDP97 4 1
34TDQ00 2 1
34TDQ09 3
34TDQ19 2
34TDQ28 1
34TDQ32 1
34TDQ33 1
34TDQ34 3
34TDQ41 1
34TDQ45 5
34TDQ47 2
34TDQ53 4
34TDQ54 1
34TDQ55 18 1
34TDQ56 4 1
34TDQ60 2 1
34TDQ62 5 1
34TDQ63 1
34TDQ64 51 1
34TDQ65 29 1
34TDQ66 2 1
34TDQ67 1
34TDQ73 1
34TDQ74 7
34TDQ75 5
34TDQ76 7
34TDQ77 2
34TDQ96 1
34TDQ98 24
34TDR00 22 1
34TDR01 1
34TDR08 1
34TDR10 4 1
34TDR11 3
34TDR12 2
34TDR19 8
34TDR20 1
34TDR28 2 1
34TDR30 1
34TDR32 2
34TDR35 2
34TDR36 2 1
34TDR37 5 1
34TDR42 7
34TDR43 1
34TDR47 3 1
34TDR48 14 1
34TDR49 2 1
34TDR51 2
34TDR52 2
34TDR57 3 1
34TDR58 1
34TDR63 1
34TDS00 6
34TDS01 14
34TDS10 10
34TDS11 13
34TDS20 4
34TDS21 1
34TDS30 2
34TDS31 1
34TDS40 1
34TEM16 1 1
34TEM17 2 1
34TEM26 2 1
34TEM27 2 1
34TEM58 2
34TEM61 3 1
34TEM68 4
34TEM69 2
34TEM78 2
34TEM79 2
34TEN02 3 1
34TEN12 6 1
34TEN13 2 1
34TEN14 1 1
34TEN24 1 1
34TEN27 2
34TEN33 1
34TEN35 5 1
34TEN36 2 1
34TEN44 1 1
34TEN45 1 1
34TEN46 2 1
34TEN60 1
34TEN64 1 1
34TEN68 2
34TEN69 1
34TEN71 4
34TEN74 1
34TEN75 1
34TEN76 2 1
34TEN77 1 1
34TEN78 1
34TEN79 22 1
34TEN80 7
34TEN81 2
34TEN83 1 1
34TEN84 1
34TEN87 1 1
34TEN88 9 1
34TEN89 55 1
34TEN90 1
34TEN92 2
34TEN93 1
34TEN95 3
34TEN97 6 1
34TEN98 11 1
34TEN99 5 1
34TEP00 7
34TEP07 1 1
34TEP11 1
34TEP12 2 1
34TEP16 1 1
34TEP17 11 1
34TEP20 2 1
34TEP22 12 1
34TEP26 5 1
34TEP27 2 1
34TEP30 2 1
34TEP32 1 1
34TEP34 1
34TEP40 2
34TEP45 3 1
34TEP46 1
34TEP48 1
34TEP55 1
34TEP56 1 1
34TEP57 1 1
34TEP58 6
34TEP59 2
34TEP60 4 1
34TEP63 5
34TEP64 2
34TEP65 1
34TEP69 2 1
34TEP70 2
34TEP72 2 1
34TEP73 4 1
34TEP74 8 1
34TEP75 3 1
34TEP77 9 1
34TEP78 1
34TEP80 3
34TEP81 9
34TEP84 1
34TEP85 4
34TEP86 3
34TEP87 3 1
34TEP88 2 1
34TEP89 10 1
34TEP90 3 1
34TEP91 4 1
34TEP92 2
34TEP93 5 1
34TEP94 5 1
34TEP95 5 1
34TEP96 12 1
34TEP97 9
34TEP98 3 1
34TEP99 21 1
34TEQ06 7 1
34TEQ07 10 1
34TEQ08 1
34TEQ12 1 1
34TEQ13 1 1
34TEQ17 3 1
34TEQ26 3
34TEQ27 4
34TEQ29 11
34TEQ36 3
34TEQ38 3
34TEQ39 10
34TEQ40 2
34TEQ44 1
34TEQ50 2 1
34TEQ51 2 1
34TEQ54 2
34TEQ60 2 1
34TEQ61 5 1
34TEQ70 1
34TEQ71 1
34TEQ80 2 1
34TEQ83 1
34TEQ90 2
34TEQ91 1
34TEQ92 7 1
34TER10 2
34TER20 2
34TFL25 1 1
34TFL26 1
34TFN02 6
34TFN03 9 1
34TFN05 1
34TFN07 2
34TFN08 2
34TFN10 1
34TFN13 3
34TFN16 15
34TFN17 6
34TFN18 1
34TFN19 2 1
34TFN20 2 1
34TFN24 3 1
34TFN25 2
34TFN26 4
34TFN27 5 1
34TFN28 11 1
34TFN29 10 1
34TFN34 2
34TFN35 15 1
34TFN36 1 1
34TFN37 5 1
34TFN38 17 1
34TFN39 13 1
34TFN45 2 1
34TFN46 6 1
34TFN47 1 1
34TFN48 14 1
34TFN49 3 1
34TFN55 3 1
34TFN56 2 1
34TFN57 37 1
34TFN58 4
34TFN67 2 1
34TFN75 1 1
34TFN79 1 1
34TFP01 1
34TFP02 2 1
34TFP03 3 1
34TFP04 1
34TFP05 24 1
34TFP06 38 1
34TFP07 3 1
34TFP09 1 1
34TFP10 5 1
34TFP11 2
34TFP13 5 1
34TFP15 5 1
34TFP19 1
34TFP20 9 1
34TFP21 4 1
34TFP22 1 1
34TFP29 4 1
34TFP30 16 1
34TFP40 2 1
34TFP50 3 1
34TFP51 1 1
34TFQ00 1
34TFQ02 2
34TFQ03 1
34TFQ10 1 1
34TFQ11 2
34TFQ12 2
34TFQ24 1 1
34TFS58 1
34TFS78 1
34TFS99 1
35TLL57 1
53SPU79 1 1

Галерија