Царство: Animalia
Тип: Arthropoda
Класа: Insecta
Ред: Lepidoptera
Надфамилија: Papilionoidea
Фамилија: Hesperiidae
Род: Pyrgus
Опис: Ово је један од највећих и најлепших пиргаваца код нас. Лако је препознатиљив по јединственој, наранџастој боји са доње стране крила. Горња страна предњих крила је такође карактеристична, пошто већина јединки има три издужене, беле тачке уз предњу ивицу крила.
Екологија: Насељава брдске крајеве и среће се на различитим травнатим стаништима, од степа, преко пашњака до жбуњака и шумских чистина. Биљке хранитељке су из родова Abutilon и Potentila, а најчешће P. recta и P. hirta.
Распрострањеност: Насељава јужну Европу и умерене области Азије, при чему подручје Балкана и Азију настањује номотипска подврста P. s. sidae. У Србији се среће у брдско-планинским крајевима. На подручју Војводине је забележен једино на Фрушкој Гори.

Црвене листе

Србија LC

Законска заштита

Строго заштићена (РС)
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
34TCN99 1
34TCR90 4 1
34TDL72 1
34TDL83 17 1
34TDL84 5 1
34TDL93 2
34TDL94 4 1
34TDM57 1 1
34TDM61 1 1
34TDM62 1 1
34TDM63 1 1
34TDM67 5 1
34TDM71 1 1
34TDM86 1 1
34TDN17 1
34TDN41 1 1
34TDN44 1
34TDN54 1
34TDN60 5 1
34TDP38 1
34TDP96 1
34TDQ19 1
34TDQ74 4
34TDR00 8 1
34TDR10 3 1
34TEL14 1 1
34TEM06 1 1
34TEM16 2 1
34TEM17 1 1
34TEM26 3 1
34TEM27 1 1
34TEM57 2
34TEM58 2
34TEM68 2
34TEM78 17
34TEM89 5
34TEM98 1
34TEN07 1 1
34TEN14 1 1
34TEN24 1 1
34TEN35 2
34TEN79 3 1
34TEN89 12 1
34TEN97 2
34TEN98 1 1
34TEN99 2 1
34TEP14 1
34TEP55 1 1
34TEP63 2
34TEP67 1
34TEP70 1
34TEP74 4
34TEP82 1
34TEP89 2 1
34TEP97 1
34TEP99 4 1
34TEQ81 1
34TFM18 1
34TFN16 1
34TFN20 1
34TFN28 2 1
34TFN29 2 1
34TFN34 1
34TFN37 1 1
34TFN38 5 1
34TFN39 12 1
34TFN46 2
34TFN48 12 1
34TFN55 1 1
34TFN57 13 1
34TFN67 2 1
34TFN75 1 1
34TFP03 1
34TFP04 1
34TFP05 2 1
34TFP06 1
34TFP10 4 1
34TFP17 1
34TFP20 1 1
34TFP22 1 1
34TFP29 1 1
34TFP30 12 1
34TFQ12 1
34TFQ14 1
34TFQ22 1

Галерија