Царство: Animalia
Тип: Arthropoda
Класа: Insecta
Ред: Lepidoptera
Надфамилија: Papilionoidea
Фамилија: Hesperiidae
Род: Carcharodus
Опис: Боја крила је светлија у односу на остале врсте скелара из рода Carcharodus. То је нарочито изражено са доње стране крила, која је готово бела, па је лептира релативно једноставно разликовати.
Екологија: Претежно насељава кречњачке камењаре и пашњаке. Хранидбене биљке гусеница су из рода Lavatera и Stachys (код нас углавном Stachys recta).
Распростањеност: Насељава читаву јужну Европу, Северну Африку и југоисток Азије до Кавказа. У Србији је нешто ређи, локални лептир који се може видети у брдским деловима државе. На северу Србије треба очекивати подврсту C. l. lavatherae, док се у јужним деловима среће C. l. tauricus.

Црвене листе

Европа NT
Србија NT
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
34TBP95 4 1
34TCN10 1 1
34TCN47 1 1
34TCP66 1 1
34TCP75 2
34TCP84 1 1
34TCP85 1
34TCP95 1 1
34TCP98 1 1
34TDL83 4 1
34TDL94 2 1
34TDM57 1 1
34TDM67 2 1
34TDN08 1
34TDN18 1
34TDN31 1 1
34TDN32 2 1
34TDN67 2
34TDN68 3
34TDN69 2
34TDN77 1 1
34TDN86 2 1
34TDN89 1 1
34TDP05 2 1
34TDP09 2 1
34TDP14 1
34TDP18 1 1
34TDP36 16 1
34TDP47 1
34TDP57 8
34TDP72 1
34TDP91 2
34TDQ55 1 1
34TDQ62 1 1
34TDQ96 1 1
34TEL24 1 1
34TEM58 2
34TEN12 3 1
34TEN30 1 1
34TEN79 1
34TEN89 4 1
34TEN98 1 1
34TEN99 2 1
34TEP57 1 1
34TEP63 3
34TEP72 1 1
34TEP80 1
34TEP86 1 1
34TEP89 2 1
34TEP91 2
34TEP96 3 1
34TEP97 1
34TEQ07 7 1
34TEQ80 1 1
34TEQ82 1 1
34TEQ92 1 1
34TFN06 1
34TFN29 2 1
34TFN35 1 1
34TFN39 13 1
34TFN47 1 1
34TFN48 7 1
34TFN57 6 1
34TFP03 3
34TFP04 1
34TFP05 1 1
34TFP06 1 1
34TFP13 2 1
34TFP20 2 1
34TFP30 6 1
34TFP51 1 1
34TFQ01 1
34TFQ03 1 1
34TFQ14 1 1

Галерија