Царство: Animalia
Тип: Chordata
Класа: Amphibia
Ред: Anura
Фамилија: Hylidae
Род: Hyla
Гаталинка, или крекетуша, је најмања жаба Европе, дужине тела углавном мање од 5 цм. Обојеност варира од благо зелене до смеђе. Преко очију и дуж бокова протеже се тамна, готово црна, пруга често оивичена белом или крем бојом. Има проширене врхове прстију, што представља адаптацију за кретање по вегетацији. Најчешће се виђа на вегетацији у близини водених површина.

Црвене листе

Глобална LC
Европа LC
Србија LC

Законска заштита

Строго заштићена (РС) ДС, Анекс 4 Берн, Aнекс 2
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
33TWL10 1
34TCN99 2
34TCQ87 2
34TCR36 2
34TCR61 5
34TCR71 2
34TCR80 1
34TCR90 1
34TCS56 5
34TCS58 2
34TCS69 1
34TCS78 3
34TCS79 1
34TCS88 3
34TCS90 1
34TCS91 1
34TCT51 1
34TCT61 5
34TCT70 1
34TDP51 1
34TDQ10 1
34TDQ15 2
34TDQ34 1
34TDQ45 2
34TDQ54 1
34TDQ59 1
34TDQ66 7
34TDR00 2
34TDR01 1
34TDR10 4
34TDR11 1
34TDR29 3
34TDR32 5
34TDR33 5
34TDR37 2
34TDR42 1
34TDR43 3
34TDR44 1
34TDR48 1
34TDR51 6
34TDR57 2
34TDR60 1
34TDS00 5
34TDS21 1
34TEN79 1
34TEP08 1
34TEQ26 3
34TEQ28 1
34TEQ29 2
34TER20 2
34TFN02 1
34TFN12 1
34TFN16 1
34TFP02 1
34TFP06 1
34TFQ23 1

Галерија