Царство: Plantae
Тип: Magnoliophyta
Класа: Magnoliopsida
Ред: Rosales
Фамилија: Rosaceae
Род: Crataegus
Текст још увек није доступан на српском.
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
34TCQ95 1
34TCR48 1
34TCR54 1
34TCS80 1
34TCS90 1
34TCS91 10
34TDQ40 1
34TDQ47 1
34TDQ55 5
34TDQ65 3
34TDQ66 1
34TDR42 2
34TDR51 1
34TDR52 4
34TDR57 1
34TDS00 2
34TEN36 1
34TEN79 2
34TEN89 1
34TEP74 1
34TEP77 1
34TEP78 1
34TEP96 1
34TEP97 1
34TEP99 1
34TEQ29 2
34TEQ38 3
34TEQ39 2
34TEQ49 1
34TER20 2
34TFN13 1
34TFN20 1
34TFP01 2
34TFP06 3
34TFP08 1

Галерија