Царство: Plantae
Тип: Lycopodiophyta
Класа: Lycopodiopsida
Ред: Lycopodiales
Фамилија: Lycopodiaceae
Род: Lycopodium
Опис: Нежна, многограна биљчица висока до 20 cm, са пузећим стаблом. Бочне гране густо бусенасте, четвороугласте, 1,5-2 mm широке, сјајне. Листови поређани у четри реда, бочни јајасто ланцетасти и међусобно срасли, а леђни уз гранчицу прилегли, меснати и оштри. Спорофили ланцетасти и зашиљени. Стробилуси 5-10 cm дугачки, појединачни и без петељке.
Екологија: Настањује субалпске и алпске ледине, на ацидофилним и хумусом богатим тлима силикатних масива.
Распрострањеност: Евроазија и Северна Америка – циркумполарна и високопланинска врста. На Балкану је позната само са Бјеласице, Копаоника, Шар-планине и Проклетија.

Законска заштита

Заштићена (РС) ДС, Анекс 5
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури