Царство: Animalia
Тип: Arthropoda
Класа: Insecta
Ред: Odonata
Подред: Anisoptera
Фамилија: Cordulegastridae
Род: Cordulegaster
Текст још увек није доступан на српском.

Законска заштита

Заштићена (РС) ДС, Анекс 2 ДС, Анекс 4 Берн резолуција 6
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
34TCQ74 2
34TDN69 1
34TEN59 1
34TEN88 1
34TEN89 1
34TEP25 1
34TEP53 2
34TEP63 1
34TEP64 2
34TEP78 2
34TEQ71 1
34TEQ92 1
34TFN10 1
34TFN27 1
34TFN29 7
34TFN39 5
34TFN49 4
34TFP05 1
34TFP10 3
34TFP30 3
34TFQ01 1

Галерија