Извоз података у Дарвин стандарду

Од сада можете извозити податке у Дарвин стандарду, који се примењује широм света за уједначавање података о посматраним врстама у природи.