Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 40523
2 Denis Ćoso 26742
3 Ivan Tot 19673
4 Иван Меденица 18189
5 Jozef Dozsai 7831
6 Слободан Стевчић 6946
7 Аца Ђурђевић 6531
8 Miroslav Miljević 6353
9 Mihailo Vujić 5841
10 Ivan Pančić 5117
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 3645
2 Милош Поповић 3237
3 Denis Ćoso 1181
4 Srđan Stanojević 846
5 Иван Меденица 647
6 Jelena Šeat 543
7 Slobodan Ivkovic 393
8 Аца Ђурђевић 247
9 Irena Raca 243
10 Ана Голубовић 154
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1034
Gušteri 2842
Kornjače 1268
Žabe 1403
Repati vodozemci 304
Ptice 32953
Sisari 397
Insekti
Dnevni leptiri 156224
Vilinski konjici 5382
Stenice 3735
Pravokrilci 5186
Noćni leptiri 5403
Tvrdokrilci 14150
Rakovi
Rakovi 154
Gljive
Gljive mešinarke 164
Više gljive 2539
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 23
Lišaji 68
Biljke
Mahovine 105
Prečice 5
Rastavići 35
Paprati 177
Golosemenice 179
Skrivenosemenice 13084
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2022 5843
2021 25605
2020 26783
2019 24794
2018 35240
2017 15518
2016 19793
2015 12098
2014 9101
2013 6458