Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 34444
2 Ivan Tot 19133
3 Иван Меденица 17952
4 Mihailo Vujić 5614
5 Аца Ђурђевић 4575
6 Miroslav Miljević 4285
7 Rudi Verovnik 4235
8 Dejan Stojanović 4068
9 Zoran Gavrilović 3922
10 Vasa Pavković 3567
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 2011
2 Jozef Dozsai 994
3 Srđan Stanojević 328
4 Slobodan Ivkovic 304
5 Иван Меденица 292
6 Jelena Šeat 195
7 Irena Raca 192
8 Ана Голубовић 155
9 Аца Ђурђевић 115
10 Ivan Tot 108
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 812
Gušteri 2137
Kornjače 1062
Žabe 1193
Repati vodozemci 220
Ptice 19327
Insekti
Dnevni leptiri 119907
Vilinski konjici 4395
Stenice 983
Pravokrilci 4597
Noćni leptiri 1800
Rakovi
Rakovi 151
Gljive
Gljive mešinarke 118
Više gljive 1312
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 9
Biljke
Mahovine 33
Prečice 1
Rastavići 23
Paprati 90
Golosemenice 68
Skrivenosemenice 6646
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 17358
2019 22389
2018 28357
2017 12017
2016 14221
2015 11497
2014 8681
2013 5911
2012 7253
2011 7016