Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 31658
2 Иван Меденица 17709
3 Ivan Tot 17500
4 Miroslav Miljević 4285
5 Rudi Verovnik 4235
6 Mihailo Vujić 4137
7 Dejan Stojanović 4068
8 Аца Ђурђевић 3810
9 Vasa Pavković 3567
10 Slobodan Ivkovic 3365
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 1659
2 Jozef Dozsai 635
3 Slobodan Ivkovic 298
4 Srđan Stanojević 264
5 Jelena Šeat 187
6 Irena Raca 167
7 Ана Голубовић 150
8 Аца Ђурђевић 114
9 Ivan Tot 108
10 Marko Maričić 67
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 694
Gušteri 1950
Kornjače 977
Žabe 1080
Repati vodozemci 198
Ptice 16939
Insekti
Dnevni leptiri 112007
Vilinski konjici 4063
Stenice 747
Pravokrilci 4503
Noćni leptiri 1340
Rakovi
Rakovi 149
Gljive
Gljive mešinarke 108
Više gljive 1144
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 8
Biljke
Mahovine 27
Prečice 1
Rastavići 21
Paprati 79
Golosemenice 53
Skrivenosemenice 4132
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 5647
2019 22294
2018 27905
2017 11503
2016 13663
2015 10500
2014 8446
2013 5815
2012 7150
2011 6928