Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 39534
2 Ivan Tot 19715
3 Denis Ćoso 19459
4 Иван Меденица 18059
5 Jozef Dozsai 6945
6 Mihailo Vujić 5828
7 Аца Ђурђевић 5713
8 Miroslav Miljević 5247
9 Слободан Стевчић 5047
10 Zoran Gavrilović 4445
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 2759
2 Милош Поповић 2577
3 Denis Ćoso 798
4 Иван Меденица 612
5 Srđan Stanojević 584
6 Slobodan Ivkovic 355
7 Jelena Šeat 289
8 Irena Raca 238
9 Аца Ђурђевић 203
10 Ана Голубовић 152
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 999
Gušteri 2679
Kornjače 1191
Žabe 1368
Repati vodozemci 291
Ptice 27019
Insekti
Dnevni leptiri 142737
Vilinski konjici 4787
Stenice 3036
Pravokrilci 5048
Noćni leptiri 4097
Tvrdokrilci 11312
Rakovi
Rakovi 148
Gljive
Gljive mešinarke 138
Više gljive 1952
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 18
Lišaji 47
Biljke
Mahovine 99
Prečice 3
Rastavići 27
Paprati 150
Golosemenice 167
Skrivenosemenice 10626
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2021 19944
2020 26308
2019 24609
2018 35035
2017 15409
2016 15769
2015 12076
2014 9048
2013 6140
2012 7623