Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.org.
Država: Srbija.
Adresa: https://biologer.org.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za celokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.org“ su:

 • Nenad Živanović
 • Ана Голубовић
 • Милош Поповић

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.org“ se sastoji od 14 ljudi koji pokrivaju 11 taksonomskih grupa, i to:

 • Branislav Dimitrov - Decapoda
 • David Grabovac - Lepidoptera
 • Dejan Stojanović - Basidiomycota
 • Dragiša Savić - Ascomycota
 • Dušan Sadiković - Basidiomycota
 • Ivan Tot - Lepidoptera
 • Jelena Šeat - Heteroptera
 • Jozef Dozsai - Plantae
 • Marko Maričić - Amphibia, Reptilia
 • Slobodan Ivkovic - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Ана Голубовић - Amphibia, Reptilia
 • Аца Ђурђевић - Odonata
 • Милош Поповић - Lepidoptera

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na veb platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.org“ broji 183 Korisnika, koji su prikupili 56985 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.