Delimično otvorena licenca

Licenca za podatke sa ograničenim geografskim prikazom

Ova licenca bliže određuje pravila i uslove korišćenja podataka iz Biologer baze podataka, sa “ograničenim prikazom”. Podaci se prikazuju na mapi u vidu kvadrata veličine 10×10 km.

Osnova ove licence je Krijejtiv komons licenca, autorstvo-nekomercijalno-deliti pod istim uslovima (CC BY-NC-SA 4.0). To znači da je dozvoljeno deljenje podataka sa ograničenim prikazom od strane trećih lica, pod uslovima navedenim u Krijejtiv komons licenci.

Razlika u odnosu na potpuno otvorene podatke se jedino ogleda u preciznosti prikaza geografske lokacije nalaza. Ograničeni prikaz podataka omogućava prikaz lokacije u vidu kvadrata veličine 10×10 km, bez mogućnosti prikaza preciznije lokacije drugim korisnicima baze. Ostali podaci koji su dostavljeni uz nalaz će biti prikazani u celosti. Ovo se odnosi kako na prikaz podataka u Biologeru, tako i na podatke koji su dostupni za izvoz iz baze.

Izborom ove licence autori zadržavaju sva prava na upotrebu precizne lokacije nalaza. Administratori Biologera i taksonomski eksperti zadržavaju pravo na upotrebu podataka unetih pod ovom licencom i to za potrebe izrade dokumenata od nacionalnog značaja (Crvene knjige, Crvene liste i sl.), kao i za potrebe statističke obrade podataka (npr. zarad zaštite i očuvanja taksona i njihovih staništa), ali bez objavljivanja tačne lokacije izvornog podatka. U slučaju da postoji potreba da se lokacija izvornog podatka koji je zabeležen pod ovom licencom objavi, administratori Biologera i taksonomski eksperti moraju to učiniti uz saglasnost autora podatka.