Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Nadfamilija: Papilionoidea
Familija: Papilionidae
Rod: Zerynthia
Kod ovog leptira su ženke dosta tamnije od mužjaka i polovi se lako mogu raspoznati. Od srodnog, uskršnjeg leptira, se napogrešivo razlikuje po „repićima“ na zadnjem krilu. Epitet „đurđevdanski“ dobio je zato što se javlja rano u proleće, oko Đurđevdana. Ovo je leptir koga ćete najčešće videti u ljudskim naseljima, ali ga ima i na zaraslim obradivim površinama, livadama i delovima pokraj vode. Gusenice se prehranjuju biljkama iz roda Aristolochia, a kod nas je zabeleženo da se uspešno razvijaju na vrsti A. clematitis. Naseljava isključivo područje istočne i južne Srbije, iako poslednjih godina zauzima staništa ka severu, duž Velike Morave. U Evropi ga ima samo u Rumuniji i delu Balkanskog poluostrva. Pored toga sreće se još na Kipru, u Maloj Aziji i na Bliskom Istoku.


Crvene liste

Evropa NT
Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TYH28 6 1
33TYH39 2 1
34TDL83 9 1
34TDL85 2
34TDM75 1 1
34TDM77 4 1
34TDM84 1 1
34TDM85 1 1
34TDM86 1 1
34TDM94 1 1
34TDN68 1
34TDQ62 1 1
34TEL24 1 1
34TEL27 1 1
34TEM05 1 1
34TEM06 2 1
34TEM16 1 1
34TEM17 1 1
34TEM26 3 1
34TEM27 1 1
34TEM61 1 1
34TEM68 4
34TEM69 4
34TEM78 3
34TEM79 1
34TEN07 1 1
34TEN36 1 1
34TEN38 1
34TEN39 3
34TEN44 3
34TEN46 4
34TEN47 3
34TEN48 1 1
34TEN49 2
34TEN54 3
34TEN55 1
34TEN56 4
34TEN57 4
34TEN58 1
34TEN59 1
34TEN64 2
34TEN66 1
34TEN67 4
34TEN68 1
34TEN69 2
34TEN71 1
34TEN76 8
34TEN78 4
34TEN79 16 1
34TEN80 1
34TEN81 1
34TEN82 1
34TEN83 2 1
34TEN85 1
34TEN88 5
34TEN89 36 1
34TEN92 1
34TEN94 3
34TEN96 1
34TEN98 2 1
34TEN99 9 1
34TEP10 1
34TEP22 3 1
34TEP26 4 1
34TEP30 1 1
34TEP32 1
34TEP33 1
34TEP34 2
34TEP35 1
34TEP37 2
34TEP42 4
34TEP45 2 1
34TEP52 1
34TEP60 2
34TEP62 1
34TEP63 1 1
34TEP64 1
34TEP65 2
34TEP70 6
34TEP72 1 1
34TEP73 5 1
34TEP74 2 1
34TEP75 2 1
34TEP76 3
34TEP77 6 1
34TEP80 3
34TEP81 2
34TEP84 1
34TEP85 2
34TEP88 1
34TEP90 2 1
34TEP93 1
34TEP94 2 1
34TEP95 3
34TEP96 10 1
34TEP97 1
34TEP98 1
34TEQ80 1
34TFL25 2 1
34TFL46 1 1
34TFN07 1
34TFN08 1
34TFN13 2 1
34TFN16 29
34TFN17 2
34TFN27 1
34TFN28 7 1
34TFN29 11 1
34TFN36 2
34TFN37 4 1
34TFN39 5 1
34TFN46 1 1
34TFN47 4 1
34TFN48 5 1
34TFN57 3 1
34TFN98 1 1
34TFP00 1 1
34TFP02 3
34TFP03 5
34TFP04 3
34TFP05 8 1
34TFP06 38 1
34TFP07 4 1
34TFP08 2
34TFP09 2
34TFP13 1
34TFP15 3 1
34TFP17 4
34TFP18 1
34TFP19 6 1
34TFP20 1 1
34TFP27 2
34TFP28 2
34TFP29 8 1
34TFP30 6 1
34TFP32 2 1
34TFP41 1 1
34TFQ01 1
34TFQ03 1
34TFQ11 1
34TFQ12 5
34TFQ13 7
34TFQ14 4
34TFQ20 1 1
34TFQ21 1
34TFQ22 5
34TFQ24 3
34TFQ30 1 1
34TFQ34 5
35SPA03 2 1

Galerija