Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Nadfamilija: Papilionoidea
Familija: Hesperiidae
Rod: Carcharodus
Opis: Slezov skelar je najmanji predstavnik roda Carcharodus. Pored toga, boja krila je nešto svetlija, braon ili braon-ljubičasta. Donja strana krila nema jasno izražena bela polja, a kod mužjaka su odsutne dlačice na prednjim krilima po čemu se obično može razlikovati od orijentalnog i dlakavog skelara.
Ekologija: Naseljava različite tipove livada, ali i ruderalna staništa gde se mogu naći biljke hraniteljke gusenica iz rodova Alcea, Althaea, Lavathera i Malva.
Rasprostranjenost: Nastanjuje čitavu južnu i centralnu Evropu, mali deo severne Afrike i veći deo zapadne i centralne Azije. Može se naći u celoj Srbiji.


Crvene liste

Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TBP62 1
34TCM18 1 1
34TCM54 1 1
34TCN99 2
34TCP66 1 1
34TCP84 1 1
34TCP86 1
34TCP90 1 1
34TCP95 1 1
34TCQ63 3
34TCQ72 4
34TCQ73 4
34TCQ75 3
34TCQ77 10 1
34TCQ85 1
34TCQ86 1
34TCQ87 13 1
34TCQ88 1 1
34TCQ89 1
34TCQ97 7
34TCR36 1 1
34TCR45 1
34TCR51 3
34TCR52 4
34TCR54 1 1
34TCR61 17
34TCR62 4
34TCR71 4
34TCR81 1
34TCR90 4 1
34TCR97 2
34TCR98 2
34TCS90 1
34TCS91 1
34TCT70 1
34TDL83 8 1
34TDL92 1
34TDL94 1 1
34TDM49 1 1
34TDM75 1 1
34TDM76 1 1
34TDM77 1 1
34TDM86 1 1
34TDM96 1 1
34TDN07 2
34TDN09 1
34TDN18 3
34TDN19 2 1
34TDN26 1
34TDN29 1
34TDN30 1 1
34TDN32 1 1
34TDN36 1 1
34TDN40 1 1
34TDN43 1 1
34TDN60 4 1
34TDN67 5 1
34TDN68 1
34TDN69 2
34TDN89 1 1
34TDP01 1 1
34TDP02 1 1
34TDP05 2 1
34TDP06 1
34TDP08 1
34TDP09 2 1
34TDP12 1
34TDP14 2
34TDP18 1 1
34TDP21 1
34TDP22 2 1
34TDP26 1
34TDP32 1
34TDP36 6 1
34TDP46 4
34TDP56 2
34TDP57 6
34TDP65 1
34TDP68 2
34TDP72 2 1
34TDP80 1
34TDP94 1
34TDP96 1
34TDP97 1
34TDQ08 1 1
34TDQ09 1
34TDQ15 3 1
34TDQ18 1 1
34TDQ19 1
34TDQ25 3 1
34TDQ28 2
34TDQ34 1
34TDQ35 2 1
34TDQ45 2
34TDQ53 4
34TDQ54 1
34TDQ55 3 1
34TDQ56 2 1
34TDQ57 1 1
34TDQ60 2 1
34TDQ62 1 1
34TDQ64 17 1
34TDQ65 3 1
34TDQ66 3 1
34TDQ67 2
34TDQ73 1
34TDQ74 10 1
34TDQ75 5
34TDQ76 11 1
34TDQ77 4
34TDQ87 1
34TDQ98 25
34TDQ99 1 1
34TDR00 7 1
34TDR01 3 1
34TDR10 1 1
34TDR11 4
34TDR29 2
34TDR32 1
34TDR35 1
34TDR37 1 1
34TDR47 1 1
34TDR51 3
34TDR52 1
34TDR60 1
34TDR61 1
34TDR63 2
34TDS00 1
34TDS10 1
34TDS20 3
34TEL78 1
34TEM07 1 1
34TEM17 1 1
34TEM58 5
34TEM61 1
34TEM68 4
34TEM78 1
34TEM79 1
34TEM89 6
34TEN11 1 1
34TEN12 2 1
34TEN36 2 1
34TEN56 1
34TEN79 13 1
34TEN83 1 1
34TEN89 15
34TEN92 1
34TEN97 1
34TEN98 1 1
34TEN99 4 1
34TEP03 1
34TEP17 1 1
34TEP22 9 1
34TEP26 3 1
34TEP30 1
34TEP32 1 1
34TEP40 1 1
34TEP42 1 1
34TEP49 1
34TEP57 1 1
34TEP59 1
34TEP63 4
34TEP65 2
34TEP70 7
34TEP72 1 1
34TEP74 3 1
34TEP75 1 1
34TEP77 1
34TEP80 4
34TEP81 4
34TEP83 3
34TEP87 2 1
34TEP88 2 1
34TEP91 3
34TEP92 1
34TEP95 2 1
34TEP96 4
34TEP97 3
34TEQ04 1
34TEQ07 1 1
34TEQ13 1
34TEQ23 1
34TEQ26 5
34TEQ27 6
34TEQ29 1
34TEQ35 1
34TEQ36 2
34TEQ37 1
34TEQ38 3
34TEQ39 1
34TEQ40 1
34TEQ43 1
34TEQ44 1
34TEQ61 2 1
34TEQ80 3 1
34TEQ81 1
34TEQ83 1
34TEQ90 1 1
34TEQ92 1 1
34TEQ93 1
34TFL26 2
34TFN02 1
34TFN03 7 1
34TFN09 1
34TFN12 1
34TFN13 5 1
34TFN16 1
34TFN17 7
34TFN18 1
34TFN27 2
34TFN28 17 1
34TFN29 3 1
34TFN35 4 1
34TFN36 1
34TFN37 4 1
34TFN38 2 1
34TFN39 2 1
34TFN47 1 1
34TFN48 4 1
34TFN57 11 1
34TFP02 3 1
34TFP03 1
34TFP04 1 1
34TFP05 12 1
34TFP06 9 1
34TFP09 2 1
34TFP11 2
34TFP13 2
34TFP17 4
34TFP18 1 1
34TFP20 1 1
34TFP21 1
34TFP29 2
34TFP30 1 1
34TFQ01 1
34TFQ10 2 1
34TFQ11 1
34TFQ12 1 1
34TFQ13 3 1

Galerija