Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Testudines
Familija: Testudinidae
Rod: Testudo
Šumska kornjača je najčešća vrsta kopnene kornjače u Srbiji. Naseljava tipično hrastove termofilne šume, južno od Save i Dunava. Samo u dolini reke Pčinje i u Preševskoj dolini deli stanište sa grčkom kornjačom. Od nje se lako može razlikovati po prisustvu kandže na vrhu repa, naročito razvijene kod mužjaka. Oklop šumske kornjače je uglavnom žute boje, prošaran crnim poljima. 

Zakonska zaštita

Zaštićena (RS) CITES, Aneks 2
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCM46 1
34TCQ83 1
34TCR94 1
34TDL60 1
34TDL72 1
34TDL85 1
34TDL92 1
34TDN67 2
34TDN68 3
34TDN79 1
34TDN89 1
34TDP19 1
34TDP36 1
34TDP53 2
34TDP57 6
34TDP58 1
34TDP60 1
34TDP63 2
34TDP64 2
34TDP70 1
34TDP72 1
34TDP73 3
34TDP74 5
34TDP84 2
34TDP87 3
34TDP91 1
34TDP93 1
34TDP97 1
34TDQ54 1
34TDQ55 1
34TDQ64 1
34TDQ65 1
34TEL52 1
34TEM57 2
34TEM58 3
34TEM68 19
34TEM69 6
34TEM78 170
34TEM79 5
34TEM89 11
34TEM92 1
34TEM98 2
34TEN08 1
34TEN09 1
34TEN19 1
34TEN26 1
34TEN27 5
34TEN29 3
34TEN33 1
34TEN36 1
34TEN38 1
34TEN39 3
34TEN45 2
34TEN46 2
34TEN48 1
34TEN56 1
34TEN58 2
34TEN59 3
34TEN60 2
34TEN64 3
34TEN65 2
34TEN67 1
34TEN69 7
34TEN70 1
34TEN74 3
34TEN75 2
34TEN76 6
34TEN77 1
34TEN78 3
34TEN79 31
34TEN81 1
34TEN84 6
34TEN85 1
34TEN87 2
34TEN88 1
34TEN89 16
34TEN92 1
34TEN95 1
34TEN96 1
34TEN97 1
34TEN98 1
34TEN99 1
34TEP00 8
34TEP01 2
34TEP03 54
34TEP10 13
34TEP14 7
34TEP15 1
34TEP20 7
34TEP24 2
34TEP25 4
34TEP26 1
34TEP32 1
34TEP35 1
34TEP42 4
34TEP46 3
34TEP51 3
34TEP53 3
34TEP60 3
34TEP61 1
34TEP63 3
34TEP64 1
34TEP65 6
34TEP70 5
34TEP74 1
34TEP75 3
34TEP80 1
34TEP85 5
34TEP86 1
34TEP87 1
34TEP88 1
34TEP92 3
34TEP94 1
34TEP96 18
34TEP98 2
34TEP99 2
34TEQ74 1
34TEQ80 3
34TEQ81 1
34TEQ82 2
34TEQ90 9
34TEQ91 2
34TEQ92 11
34TEQ93 2
34TFN02 1
34TFN06 2
34TFN28 1
34TFN46 3
34TFP03 2
34TFP04 6
34TFP05 14
34TFP06 13
34TFP07 2
34TFP08 8
34TFP09 10
34TFP13 5
34TFP16 1
34TFP17 32
34TFP18 1
34TFP19 1
34TFP27 1
34TFP28 2
34TFP29 1
34TFQ00 3
34TFQ01 3
34TFQ04 2
34TFQ11 7
34TFQ12 9
34TFQ13 1
34TFQ14 2
34TFQ15 5
34TFQ21 1
34TFQ23 5
34TFQ24 6
34TFQ30 5
34TFQ33 1
34TFQ34 2

Galerija