Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Lacertidae
Rod: Podarcis
Stepski gušter se odlikuje smeđom do sivkastom bojom tela, sa nizom zelenih do maslinastih šara duž leđa. Telo je dugo do osam centimetara, dok je rep duplo duži. Naseljava uglavnom zaravnjena staništa sa retkom vegetacijom. U Srbiji ova vrsta naseljava severoistočni, istočni i jugoistočni region.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCR59 1
34TDK88 1
34TDL84 1
34TDN69 4
34TDN79 1
34TDR30 1
34TDR31 1
34TDR60 3
34TEM57 3
34TEM58 3
34TEM68 6
34TEM78 1
34TEM79 1
34TEM89 2
34TEN71 1
34TEQ06 1
34TEQ17 1
34TEQ91 1
34TFQ11 2
34TFQ33 1

Galerija