Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Lacertidae
Rod: Podarcis
Zidni gušter je jedna od najčešćih vrsta guštera u Srbiji. Naseljavaju kamenita osunčana staništa, a često se mogu videti i na zidovima ljudskih naselja, čime opravdaju narodni naziv. Telo je dugo oko sedam centimetara, dok je rep duplo duži. Boja je smeđa do sivkasta, sa tamnijim šarama duž leđa veoma varijabilnih oblika i rasporeda. Zbog velike varijabilnosti u obojenosti tela, mogu se lako pomešati sa južnim zidnim gušterom, šumskim gušterom i živorodnim gušterom koji su daleko ređi u Srbiji.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
31NAA60 1
32TNR07 1
33TWM62 2
33TXK76 2
34TCN99 24
34TCP66 11
34TCP67 2
34TCP75 1
34TCP76 1
34TCP86 4
34TCP91 1
34TCP95 1
34TCQ52 1
34TCQ53 1
34TCQ65 1
34TCQ69 3
34TCQ73 5
34TCQ74 43
34TCQ83 39
34TCQ84 30
34TCQ87 4
34TCQ88 1
34TCQ89 1
34TCR61 1
34TCR71 10
34TCR81 2
34TCR90 2
34TCR97 1
34TCS90 6
34TDL85 2
34TDL92 2
34TDN08 3
34TDN09 2
34TDN18 7
34TDN26 2
34TDN36 1
34TDN45 2
34TDN55 1
34TDN67 6
34TDN68 2
34TDN69 6
34TDN77 1
34TDN79 1
34TDN89 3
34TDN99 2
34TDP08 2
34TDP10 2
34TDP12 1
34TDP14 10
34TDP18 5
34TDP19 1
34TDP24 3
34TDP25 1
34TDP28 3
34TDP32 1
34TDP36 23
34TDP49 1
34TDP57 2
34TDP58 2
34TDP63 1
34TDP72 1
34TDP74 1
34TDP80 2
34TDP81 1
34TDP84 1
34TDP91 2
34TDQ10 6
34TDQ19 2
34TDQ20 3
34TDQ21 2
34TDQ31 4
34TDQ33 1
34TDQ34 18
34TDQ45 3
34TDQ47 2
34TDQ49 1
34TDQ54 9
34TDQ55 108
34TDQ56 28
34TDQ59 2
34TDQ62 2
34TDQ63 2
34TDQ64 56
34TDQ65 53
34TDQ66 26
34TDQ71 1
34TDQ74 5
34TDQ76 1
34TDQ79 1
34TDQ94 2
34TDR00 37
34TDR01 26
34TDR10 11
34TDR11 17
34TDR12 2
34TDR13 1
34TDR20 1
34TDR24 2
34TDR37 2
34TDR42 1
34TDR51 8
34TDR52 6
34TDS20 3
34TEM78 2
34TEM89 4
34TEM98 3
34TEM99 3
34TEN08 1
34TEN27 3
34TEN35 1
34TEN36 3
34TEN45 1
34TEN64 1
34TEN65 1
34TEN69 1
34TEN74 7
34TEN75 1
34TEN76 1
34TEN79 7
34TEN81 1
34TEN84 1
34TEN85 1
34TEN88 1
34TEN89 8
34TEN92 5
34TEN98 1
34TEN99 3
34TEP02 1
34TEP03 1
34TEP14 1
34TEP15 1
34TEP18 2
34TEP21 1
34TEP22 1
34TEP24 1
34TEP31 1
34TEP33 2
34TEP34 1
34TEP36 1
34TEP47 1
34TEP48 1
34TEP53 2
34TEP61 1
34TEP62 1
34TEP63 3
34TEP64 3
34TEP67 1
34TEP70 7
34TEP73 12
34TEP74 1
34TEP76 1
34TEP77 3
34TEP78 1
34TEP80 1
34TEP81 2
34TEP85 1
34TEP87 3
34TEP91 1
34TEP92 1
34TEP95 1
34TEP96 20
34TEP99 2
34TEQ00 1
34TEQ01 1
34TEQ03 1
34TEQ04 1
34TEQ15 1
34TEQ29 3
34TEQ35 1
34TEQ39 3
34TEQ44 1
34TEQ54 2
34TEQ61 2
34TEQ64 1
34TEQ80 1
34TEQ81 2
34TEQ90 1
34TFM18 1
34TFM19 2
34TFM29 1
34TFN03 1
34TFN09 1
34TFN13 4
34TFN15 1
34TFN16 3
34TFN27 3
34TFN28 1
34TFN29 17
34TFN34 1
34TFN35 2
34TFN39 1
34TFN46 1
34TFN48 5
34TFN49 3
34TFN57 5
34TFP01 2
34TFP02 1
34TFP04 2
34TFP05 2
34TFP06 15
34TFP07 2
34TFP10 4
34TFP11 1
34TFP12 1
34TFP13 3
34TFP14 1
34TFP17 4
34TFP20 2
34TFP21 1
34TFP28 1
34TFP30 2
34TFQ00 1
34TFQ01 2
34TFQ04 1
34TFQ12 6
34TFQ14 3
34TFQ15 1
34TFQ24 1
34TFQ34 2

Galerija