Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Lacertidae
Rod: Lacerta
Livadski gušter je jedna od krupnijih vrsta guštera u Srbiji. Telo je zdepasto i dugo do devet centimetara, sa repom nešto dužim od tela. Mužjaci su zelene a ženke smeđe boje, sa tamnim poljima duž leđa. Na bokovima tela imaju izražena bela polja oivičena tamnim krljuštima. Livadski gušter je široko rasprostranjen u Srbiji.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
31NAA60 1
34TCN47 2
34TCN99 11
34TCP66 1
34TCP85 1
34TCP86 1
34TCQ58 1
34TCR36 1
34TCR59 1
34TCR67 2
34TCR71 1
34TCR86 2
34TCR87 2
34TCR90 1
34TCR91 1
34TCR97 4
34TCS56 2
34TCS78 1
34TCS88 1
34TCS91 1
34TCS97 1
34TDM70 1
34TDN09 4
34TDN25 1
34TDN27 2
34TDN28 3
34TDN69 1
34TDN89 3
34TDP18 4
34TDP22 1
34TDP28 3
34TDP72 1
34TDQ66 2
34TDR00 3
34TDR01 1
34TDR10 2
34TDR11 1
34TDR19 3
34TDR25 1
34TDR29 2
34TDR32 3
34TDR33 1
34TDR34 2
34TDR37 1
34TDR39 2
34TDR42 1
34TDR43 1
34TDR47 1
34TDR51 10
34TDR55 1
34TDS00 6
34TDS01 1
34TDS10 2
34TDS11 1
34TDS20 2
34TDS21 2
34TEM78 1
34TEN91 1
34TEN98 1
34TEP77 1
34TEP81 1
34TEP97 2
34TEQ26 1
34TEQ27 2
34TEQ36 1
34TEQ45 1
34TFM19 1
34TFN01 7
34TFN02 8
34TFN03 12
34TFN04 1
34TFN10 1
34TFN11 1
34TFN12 6
34TFN13 6
34TFN28 1
34TFN29 2
34TFN48 2
34TFN58 1
34TFP06 1
34TFP20 1
34TFP30 3
34TFQ12 1
34TFS78 1
34TGS09 1
35TLL57 1

Galerija