Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Lacertidae
Rod: Algyroides
Ljuskavi gušter ima dužinu tela do sedam centimetara, sa duplo dužim repom. Leđa su mu tamno obojena, smeđe do sive boje, sa crnim tačkama. Krljušti na leđima su nazubljene, što im daje ljuskavi izgled tela. Na stomaku su crvenih boja, dok mužjaci imaju plavičaste vratove. U Srbiji je ovaj gušter izuzetno redak, naseljava staništa pod snažnim uticajem mediteranske klime. Do sada je zabeležen samo uz Beli Drim na području Metohije.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TDL85 1