Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Colubridae
Rod: Zamenis
Eskulapov smuk je jedna od najčešćih vrsta smukova u Srbiji. Telo mu je ujednačene sive do maslinaste boje sa leđne, i beličasto-žute boje sa trbušne strane. Mlade jedinke imaju bele mrlje na bokovima glave, te se lako mogu pomešati sa belouškom. Kao ni ostali smukovi, eskulapov smuk nije otrovan i ne predstavlja opasnost po čoveka i domaće životinje. Štaviše, hrani se sitnim glodarima te sprečava njihovo prenamnožavanje u ljudskim naseobinama.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCN99 8
34TCP66 4
34TCP67 1
34TCP76 2
34TCP86 1
34TCP95 1
34TCP99 1
34TCQ74 1
34TCQ83 4
34TCQ87 2
34TCQ95 1
34TCR38 1
34TCR71 1
34TCR90 1
34TCR98 1
34TDN69 1
34TDN89 1
34TDP05 6
34TDP08 1
34TDP14 1
34TDP36 2
34TDP57 1
34TDP70 2
34TDQ15 1
34TDQ25 1
34TDQ33 1
34TDQ54 1
34TDQ55 6
34TDQ62 1
34TDQ63 1
34TDQ64 21
34TDQ65 25
34TDQ66 3
34TDQ94 2
34TDR00 3
34TDR01 1
34TDR10 2
34TDR11 1
34TEM78 1
34TEM89 1
34TEN72 1
34TEN79 2
34TEN89 3
34TEN91 1
34TEN92 1
34TEN96 1
34TEP03 2
34TEP22 1
34TEP26 1
34TEP27 1
34TEP35 1
34TEP63 3
34TEP64 1
34TEP72 2
34TEP74 1
34TEP76 1
34TEP85 1
34TEP88 1
34TEP94 1
34TEP96 1
34TEP99 2
34TEQ11 1
34TEQ12 1
34TEQ29 3
34TEQ35 1
34TEQ39 3
34TEQ70 1
34TEQ71 1
34TEQ81 1
34TEQ90 1
34TEQ92 1
34TER20 2
34TFN10 2
34TFN29 2
34TFN39 1
34TFN48 1
34TFP02 1
34TFP05 1
34TFP06 3
34TFP17 1
34TFQ34 1

Galerija