Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Reptilia
Red: Squamata
Familija: Colubridae
Rod: Natrix
Belouška je jedna od dve polu-vodene zmije koje žive u Srbiji. Ime duguje belim, ponekad žutim, poljima u zaušnom regionu glave, po kojim je lako prepoznatljiva. Jedino se može pomešati sa mladim Eskulapovim smukom. Telo je najčešće sive do maslinaste boje,  prošarano crnim tačkama. Krljušti na stomaku su crne i/ili bele. Hrani se pretežno slatkovodnim kičmenjacima, za čoveka i domaće životinje je potpuno bezopasna.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWL10 1
34TCN99 4
34TCP66 1
34TCQ58 1
34TCQ63 1
34TCQ64 1
34TCQ69 2
34TCQ72 1
34TCQ74 6
34TCQ79 1
34TCQ83 4
34TCQ84 2
34TCQ87 4
34TCQ95 3
34TCR36 2
34TCR48 1
34TCR51 2
34TCR52 1
34TCR61 16
34TCR62 1
34TCR71 16
34TCR80 2
34TCR81 4
34TCR90 6
34TCR91 1
34TCS88 1
34TCS91 1
34TDN18 1
34TDP05 2
34TDP09 1
34TDP10 1
34TDP14 3
34TDP27 1
34TDP28 2
34TDP35 1
34TDP36 5
34TDP40 2
34TDP58 1
34TDP63 1
34TDP70 1
34TDP83 1
34TDP84 1
34TDQ04 1
34TDQ15 1
34TDQ21 2
34TDQ25 3
34TDQ33 1
34TDQ34 4
34TDQ36 1
34TDQ40 2
34TDQ41 1
34TDQ45 18
34TDQ47 1
34TDQ48 1
34TDQ49 1
34TDQ55 6
34TDQ57 1
34TDQ59 1
34TDQ62 1
34TDQ63 3
34TDQ64 10
34TDQ65 9
34TDQ66 9
34TDQ71 1
34TDQ75 1
34TDQ94 2
34TDR00 11
34TDR01 1
34TDR10 4
34TDR11 1
34TDR19 1
34TDR20 2
34TDR32 2
34TDR35 1
34TDR39 1
34TDR41 1
34TDR42 1
34TDR43 1
34TDR48 1
34TDR51 6
34TDR52 1
34TDR58 1
34TDS00 2
34TDS30 1
34TEM68 1
34TEM78 1
34TEN26 1
34TEN27 2
34TEN36 1
34TEN65 1
34TEN69 1
34TEN76 1
34TEN92 1
34TEN93 1
34TEN99 2
34TEP02 1
34TEP18 1
34TEP61 1
34TEP63 3
34TEP64 5
34TEP73 1
34TEP80 1
34TEP87 2
34TEP96 2
34TEQ00 1
34TEQ04 1
34TEQ11 1
34TEQ12 1
34TEQ13 1
34TEQ21 1
34TEQ23 2
34TEQ26 4
34TEQ27 2
34TEQ29 2
34TEQ37 1
34TEQ38 2
34TEQ39 3
34TEQ43 1
34TEQ44 1
34TEQ54 1
34TEQ80 1
34TEQ81 1
34TEQ90 1
34TEQ91 1
34TER10 4
34TER20 2
34TFM18 1
34TFN01 1
34TFN02 2
34TFN03 4
34TFN27 2
34TFN35 1
34TFN56 1
34TFP02 1
34TFP03 1
34TFP08 1
34TFP12 1
34TFP17 2
34TFQ01 2
34TFQ12 2
34TFQ14 1

Galerija