Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Haliaeetus
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija NT

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1 CMS, Aneks 1
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCQ95 2
34TCR36 1
34TDQ05 1
34TDQ14 1
34TDQ48 1
34TDQ56 1
34TDQ59 2
34TDQ66 1
34TDQ94 1
34TDR19 1
34TDR51 4
34TDS00 3
34TEQ15 1
34TEQ17 1
34TEQ26 1
34TEQ29 3
34TFP39 1

Galerija