Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Circus
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija NT

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1 CMS, Aneks 2
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCP93 1
34TCQ96 1
34TCR48 1
34TCR59 1
34TCR65 1
34TCR75 1
34TCR81 1
34TCR98 2
34TCR99 4
34TCS90 12
34TCS91 7
34TDP21 1
34TDP76 1
34TDQ25 1
34TDQ38 1
34TDQ59 1
34TDQ79 1
34TDQ88 1
34TDR07 4
34TDR08 2
34TDR09 6
34TDR19 3
34TDR29 2
34TDR35 1
34TDR43 1
34TDR44 4
34TDR48 3
34TDR51 6
34TDR52 1
34TDR58 1
34TDR70 1
34TDS00 14
34TDS11 2
34TDS30 1
34TEN59 1
34TEP10 2
34TEP60 1
34TEP63 2
34TEP73 1
34TEQ06 2
34TER10 1
34TER20 4
34TFN27 10
34TFN28 2
34TFN29 2
34TFN37 32
34TFN47 1
34TFP20 1

Galerija