Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Circaetus
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija NT

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1 CMS, Aneks 2
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TEP62 1
34TEP81 1
34TEQ29 3
34TEQ39 2
34TFN27 1
34TFN28 6
34TFN29 2
34TFN35 1
34TFN37 5
34TFN39 1
34TFP20 1
34TFP30 1

Galerija