Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Buteo
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija NA

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCQ95 1
34TEN69 1
34TFN27 1
34TFN28 2
34TFN29 1
34TFN37 1
34TFN48 2
34TFN57 2