Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Aquila
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija VU

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCP66 1
34TCP67 2
34TCP93 1
34TCP98 1
34TDP26 1
34TDP29 1
34TDP49 1
34TEN89 1
34TEP46 1
34TFN27 1
34TFN28 1
34TFN35 1
34TFN36 1
34TFN49 1
34TFN58 1
34TFP13 1

Galerija