Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Accipiter
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Srbija LC

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCQ61 1
34TCQ64 1
34TCQ95 5
34TCR66 1
34TCR75 1
34TCS90 10
34TCS91 5
34TDN29 1
34TDP00 1
34TDP12 1
34TDP20 1
34TDP24 1
34TDP76 1
34TDP87 1
34TDQ09 2
34TDQ10 1
34TDQ41 2
34TDQ42 1
34TDQ54 4
34TDQ55 8
34TDQ56 1
34TDQ64 7
34TDQ65 46
34TDQ66 5
34TDQ72 1
34TDR08 3
34TDR10 1
34TDR17 1
34TDR29 2
34TDR37 1
34TDR48 1
34TDR71 1
34TDR80 1
34TDR81 1
34TDS00 13
34TDS10 1
34TDS11 1
34TEM89 1
34TEN29 1
34TEN59 2
34TEN69 2
34TEN79 1
34TEP73 1
34TEP81 1
34TEQ25 1
34TEQ27 1
34TEQ29 2
34TEQ39 1
34TER20 2
34TFN02 1
34TFN03 1
34TFN16 1
34TFN26 1
34TFN27 14
34TFN28 5
34TFN29 8
34TFN35 2
34TFN37 53
34TFN39 2
34TFN49 1
34TFN58 1
34TFP04 1
34TFP06 1
34TFP30 3

Galerija