Carstvo: Plantae
Tip: Pteridophyta
Klasa: Filicopsida
Red: Polypodiales
Familija: Aspleniaceae
Rod: Asplenium
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna CR

Zakonska zaštita

Strogo zaštićena (RS) DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Bern, Aneks 1
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi