Carstvo: Plantae
Tip: Pteridophyta
Klasa: Filicopsida
Red: Hydropteridales
Familija: Marsileaceae
Rod: Pilularia
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi