Carstvo: Plantae
Tip: Pteridophyta
Klasa: Filicopsida
Red: Hydropteridales
Familija: Azollaceae
Rod: Azolla
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi