Carstvo: Fungi
Tip: Zygomycota
Klasa: Inserte sedis
Red: Mucorales
Familija: Pilobolaceae
Rod: Pilobolus
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi