Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Familija: Acrididae
Rod: Locusta
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Zakonska zaštita

Strogo zaštićena (RS)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TFQ12 1