Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Familija: Acrididae
Rod: Acrida
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Zakonska zaštita

Zaštićena (RS)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCQ96 1
34TCR35 1
34TCR42 2
34TCR44 2
34TCR52 1
34TCR54 1
34TCR58 2
34TCR59 1
34TCR71 1
34TCR86 1
34TCR87 1
34TCR97 1
34TCR98 1
34TCS80 1
34TDQ59 2
34TDQ66 1
34TDQ75 1
34TDQ98 2
34TDR10 1
34TDR11 1
34TDR19 1
34TDR20 1
34TDR22 1
34TDR28 1
34TDR30 2
34TDR31 2
34TDR32 1
34TDR35 1
34TDR37 2
34TDR38 2
34TDR39 1
34TDR42 4
34TDR43 5
34TDR44 3
34TDR45 1
34TDR48 1
34TDR50 2
34TDR51 12
34TDR52 2
34TDR60 4
34TDR80 1
34TDS01 2
34TDS10 3
34TDS11 2
34TDS30 3
34TDS40 1
34TEN59 2
34TEN69 1
34TEN79 3
34TEQ06 4
34TEQ08 1
34TEQ16 1
34TEQ17 9
34TEQ19 2
34TEQ26 7
34TEQ27 1
34TEQ36 2
34TEQ37 1
34TEQ38 3
34TEQ39 5
34TER20 2
34TFN29 1
34TFN37 2
34TFQ23 1
34TFQ24 1
34TFQ33 1

Galerija