Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Familija: Acrididae
Rod: Paracaloptenus
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCN99 1
34TDN08 2
34TDN18 1
34TDN44 1
34TDN45 1
34TDN54 1
34TDP18 1
34TEN35 1
34TEN36 1
34TEN89 1
34TEN98 5
34TEP94 1
34TEQ17 3
34TFN07 1
34TFN12 2
34TFN39 2

Galerija