Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Klasa: Malacostraca
Red: Decapoda
Familija: Astacidae
Rod: Austropotamobius
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Zakonska zaštita

Strogo zaštićena (RS) DS, Aneks 2 Bern, Aneks 3
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCN98 1 1
34TCP76 1 1
34TCP78 2 1
34TCP84 1
34TCP86 1 1
34TCP94 1 1
34TCP95 1 1
34TDN19 1 1
34TDN36 1
34TDN52 1 1
34TDN69 1
34TDN87 1 1
34TDN88 1 1
34TDN93 1 1
34TDP18 1 1
34TDP28 1
34TDP45 1
34TDP46 1
34TDP51 1 1
34TDP62 1 1
34TDP63 2
34TDP72 3
34TDP73 2
34TDP96 1 1
34TDQ90 1 1
34TEM89 1 1
34TEN14 1 1
34TEP43 1 1
34TEP50 1 1
34TEP67 1
34TEP73 3 1
34TEP83 3
34TEP86 1 1
34TEQ60 1 1
34TFN01 1 1
34TFN11 1 1
34TFN12 1
34TFN15 1 1
34TFN25 1
34TFN39 1
34TFN48 2
34TFN57 1
34TFP01 2 1
34TFP10 2 1
34TFP18 1 1
34TFP20 2 1

Galerija