Nove grupe insekata (pravokrilci i stenice)

Zahvaljujući našim novim urednicima, Jeleni Šeat i Slobodanu Ivkoviću, sada možete unositi podatke za pravokrilce i stenice na Biologer.org.