I još jedan novi Biologer za Android

Ovo je jedno lepo izdanje koja ispravlja sve veće greške u programu i nastalo je kao rezultat moje igrarije sa Javom :) Od sada imao:
 
 - Ispravku velike greška koja je omogućila slanje pogrešnih informacija o licenci slika i podataka na server. Ako su vaši podaci završili na server kako niste želeli, javite nam se da to ispravimo.
 - Opcija za izbor baze podataka iz ekrana za prijavu.
 - Još lepši dizajn aplikacije.
 - Ispravka neurednog učitavanja koordinata koji je omogućio unos koordinata sa vrednostima nultim vrednostima.
 - Ispravka greške koja je prilikom izmene unosa menjala originalne koordinate nalaza.
 - I još dosta manjih ispravki...
 
 Preuzmite Biologer, verzija 0.2.7.