Pratite šta se dešava s Vašim podacima

Od sada možete da pratite šta se dešava sa Vašim podacima nakon što ih unesete u Biologer. Kada neko potvrdi ili izmeni nalaz, program će Vam prikazati obaveštenje u vidu ikonice sa zvoncetom u naslovnoj traci biologera. Moći ćete i da pogledate sažeti prikaz svakog nalaza iz baze podataka, kako bi Vam bilo jasnije šta se dešava sa nalazima.