Od sada urednici mogu uneti literaturne nalaze

Do sada je Biologer prikupljao samo podatake sa terena, a od danas urednici mogu uneti i literaturne podatke. Uneti literaturni podaci će biti dostupni pod slobodnom licencom, tako da ih svi mogu koristiti. Dok ne dobijemo detaljni prikaz podataka, literaturne podatke ćete prepoznati po tamnijem kvadratiću na mapi.