Od danas možete pratiti novine na Biologeru

Objave na nivou našeg sajta će nam služiti da vas upoznamo sa novostima ili obavestimo o mogućnim problemima na Biologeru. Pored ovoga planiramo i sistem obaveštenja, tako da ćete moći da pratite šta se dešava sa vašim nalazima nakon što ih pošaljete na sajt. Uskoro ;)