Biologer je jednostavan i slobodan softver osmišljen za prikupljanje podataka o biološkoj raznovrsnosti. Zajednica „Biologer.org“ broji 532 korisnika, koji su prikupili 179016 nalaza.

Novosti

Da li ste spremni za ptice?

8.12.2020 23:08 - Милош Поповић

Nova Android aplikacija za novu sezonu

8.04.2020 02:36 - Милош Поповић

Sada je moguće uvoziti literaturne podatke

8.12.2019 20:53 - Милош Поповић

Biologer sada prikuplja i podatke o biljkama

22.06.2019 10:52 - Милош Поповић

Od sada urednici mogu uneti literaturne nalaze

30.05.2019 17:06 - Милош Поповић

Pogledaj sve