Biologer je jednostavan i slobodan softver osmišljen za prikupljanje podataka o biološkoj raznovrsnosti.

Novosti

Biologer apllikacija je dostupna u Google Play prodavnici

12.01.2019 12:01 - Милош Поповић

Novi grafik, uvoz podataka i Android aplikacija

25.12.2018 21:24 - Милош Поповић

Nove grupe insekata (pravokrilci i stenice)

19.12.2018 23:27 - Милош Поповић

Udruga Hyla je počela da koristi Biloger za Hrvatsku

15.12.2018 12:43 - Милош Поповић

I još jedan novi Biologer za Android

5.12.2018 05:01 - Милош Поповић

Pogledaj sve