Zatvorena licenca

Licenca za podatke sa ograničenim pravom pristupa

Ova licenca bliže određuje pravila i uslove korišćenja podataka iz Biologer baze podataka, koje korisnici ne žele da dele sa drugima. Podaci su skriveni i ne prikazuju se na mapi.

Odabirom ove licence ograničava se vidljivost unetih podataka ostalim korisnicima baze. Uneti podaci biće vidljivi samo autoru nalaza, taksonomskim ekspertima koji verifikuju nalaze i administratorima veb stranice. Podaci pod ovom licencom neće biti prikazivani na kartama rasprostranjenosti taksona, niti će drugi korisnici moći da ih izvezu iz baze podataka.

Izborom ove licence autori zadržavaju sva prava nad unetim podacima. Administratori Biologera i taksonomski eksperti zadržavaju pravo na upotrebu podataka unetih pod ovom licencom i to za potrebe izrade dokumenata od nacionalnog značaja (Crvene knjige, Crvene liste i sl.), kao i za potrebe statističke obrade podataka (npr. zarad zaštite i očuvanja taksona i njihovih staništa), ali bez objavljivanja izvornog podatka. U slučaju da postoji potreba da se izvorni podatak zabeležen pod ovom licencom objavi u celosti, administratori Biologera i taksonomski eksperti moraju to učiniti uz saglasnost autora podatka.

Zbog ograničene mogućnosti provere ovako unetih podataka i nemogućnosti detaljnog prikaza podataka, razvojni tim Biologera ne preporučuju odabir ove licence!