Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Hesperiidae
Rod: Carcharodus
Tekst još uvijek nije dostupan na hrvatskom jeziku.

Crveni popisi

Evropa NT
Srbija NT
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TBP95 4 1
34TCN10 1 1
34TCN47 1 1
34TCP66 1 1
34TCP75 2
34TCP84 1 1
34TCP85 1
34TCP95 1 1
34TCP98 1 1
34TDL83 4 1
34TDL94 2 1
34TDM57 1 1
34TDM67 2 1
34TDN08 1
34TDN18 1
34TDN32 1 1
34TDN67 2
34TDN68 3
34TDN69 2
34TDN77 1 1
34TDN86 2 1
34TDN89 1 1
34TDP05 1 1
34TDP09 2 1
34TDP14 1
34TDP18 1 1
34TDP36 16 1
34TDP47 1
34TDP57 8
34TDP72 1
34TDP91 2
34TDQ55 1 1
34TDQ62 1 1
34TDQ96 1 1
34TEL24 1 1
34TEM58 2
34TEN12 2 1
34TEN30 1 1
34TEN79 1
34TEN89 3 1
34TEN98 1 1
34TEN99 2 1
34TEP57 1 1
34TEP63 3
34TEP72 1 1
34TEP80 1
34TEP86 1 1
34TEP89 2 1
34TEP91 2
34TEP96 3 1
34TEP97 1
34TEQ07 6 1
34TEQ80 1 1
34TEQ92 1 1
34TFN06 1
34TFN29 1 1
34TFN35 1 1
34TFN39 10 1
34TFN47 1 1
34TFN48 7 1
34TFN57 6 1
34TFP03 3
34TFP04 1
34TFP20 2 1
34TFP30 6 1
34TFP51 1 1
34TFQ01 1
34TFQ03 1 1
34TFQ14 1 1

Galerija