Carstvo: Plantae
Koljeno: Pinophyta
Razred: Pinopsida
Red: Pinales
Porodica: Pinaceae
Rod: Cedrus
Tekst još uvijek nije dostupan na hrvatskom jeziku.
Svojta je alohtona
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TDR51 1

Galerija